Please enable JS

SKUP İzmir

Türkiye’nin AB Destekli İlk Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı
img img

İzmir Kentsel Sürdürülebilir Hareketlilik Planına AB Desteği (SKUP İzmir)

SKUP İzmir projesi, sadece ulaşım sistemleri ile ilgili olmamakla birlikte, uygulanacak politika ve eylemleri tanımlamayı amaçlamaktadır. İzmir'in stratejik ve orta-uzun vadeli vizyonu çerçevesinde iyi yapılandırılmış politikaları ve müdahaleleri ile sürdürülebilir hareketliliği teşvik edecek, motorsuz yolculukların, paylaşımlı hareketliliğin ve toplu taşımanın kullanımını artıracaktır. Benimsenen politikalar ve müdahaleler, araçla seyahatten aktif hareketliliğe geçişi kolaylaştırmalı ve özel araçların aşırı kullanımından kaynaklanan trafik sıkışıklığına, karbon emisyonlarının ve diğer olumsuz etkilerin azaltılmasına katkıda bulunmalıdır.

Sözleşme Makamı: T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Faydalanıcı Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yüklenici: MuConsult B.V (Konsorsiyum Lideri - Hollanda) Rupprecht Consult (Almanya), POLIS Network (Belçika), ve BNN Danışmanlık ve Mühendislik (Türkiye), Parabol (Türkiye) ve Ertico (Alt Yüklenici, Belçika)

İş Başlama Tarihi: 25.07.2022

İş Bitiş Tarihi: 24.07.2024

Daha fazla bilgi için tıklayınız.