Please enable JS

SKUP Türkiye

Türkiye’nin AB Destekli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Çatı Projesi
img img

Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi

SKUP Türkiye, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilen 3 yıllık bir projedir. SKUP Türkiye projesinin temel amacı, ulusal ve kentsel düzeyde bireysel ulaşım araçlarından sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı ulaşım modlarına geçişi teşvik etmektir.

Projenin gerçekleşmesi aşağıdaki hedefleri de içinde barındırır:

  • Sürdürülebilir kentsel ulaşım konusunda ulusal ve Avrupa paydaşları arasındaki politika diyalogunu desteklemek,
  • Avrupa Birliği prensipleri ve en iyi uygulama örnekleri göz önünde bulundurularak belediyelerin sürdürülebilir kentsel ulaşım ve ilgili konulardaki kapasitelerini güçlendirmek,
  • Türkiye genelindeki belediyelerden yüksek katılım sağlanması için belediyeleri teşvik edecek çalışmalar yaparak Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) kampanyasının ulusal ayağını koordine etmek.
SKUP Türkiye, merkezi yönetim ve belediyelerin sürdürülebilir kentsel ulaşım uygulamalarını benimsemeleri için üç aşamalı bir yaklaşımla ilerler.

İlk aşamada, sürdürülebilir kentsel ulaşım uygulamasının önündeki engellerin belirlenmesine odaklanır ve bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda paydaşlara tavsiyeler sunar.

İkinci aşamada, etkili araçlar ve yöntemler belirlenerek sürdürülebilir kentsel ulaşım planlama süreci sistematik hale getirilir.

Üçüncü aşamada ise belediyelere uzun vadeli, sürdürülebilir SKUp’lar oluşturmalarında destek sağlanır ve sürdürülebilir kentsel ulaşım uygulamalarının benimsenmesi hızlandırılır.

Sözleşme Makamı: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Faydalanıcı Kurum: Türkiye Belediyeler Birliği

Yüklenici: Rupprecht Consult (Konsorsiyum Lideri - Almanya), POLIS Network (Belçika), Panteia (Hollanda) ve BNN Danışmanlık ve Mühendislik (Türkiye)

İş Başlama Tarihi: 19.08.2022

İş Bitiş Tarihi: 19.08.2025

Daha fazla bilgi için tıklayınız.